செய்தி

இது வேதாளம் சொல்லும் கதை"
Sat, 02/11/2017 - 3:45pm

நம் அனைவருக்கும் பரிட்சையமான ஓர் புராணக்கதையின் பாத்திரங்களை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்டது தான் "இது வேதாளம் சொல்லும் கதை" 

Vijay Atlee
Thu, 01/05/2017 - 3:59pm

Le tournage du prochain film de Vijay sous la réalisation d'Atlee débutera au mois de février. Produit par « Sri Thenandal Films » ce film est attendu sur les grands écrans pour les fêtes de fin d'années 2017.

Pages